1994-96 - časopisecké vydání

1994-96 - časopisecké vydání
V letech 1994 až 1996 vyšlo také 81 pokračování Života v poklusu v novinách Svobodné slovo vydávaných Melantrichem. Využit k tomu byl Sloupek publicistů.

vydal Melantrich, Praha
81 pokračování
rozměry 47,3 × 31,6 cm
vycházelo v novinách Svobodné Slovo
ve Sloupku publicistů od 10. 10. 1994
do 6. 5. 1996

Titulní list: Text:
Titul

Titul
Text