1995 - 2. vydání - Olympia

1995 - 2. vydání - Olympia
Úspěch Modré rokle, která byla dokonce vyhlášena v soutěži pořádané Státní pedagogickou knihovnou v kategorii knih pro mládež za nejčtenější knihu roku, přinutil Olympii k rychlému novému vydání. Po domluvě redakce s Jaroslavem Foglarem připsal autor další čtyři kapitoly (12 stránek) o pobytu na táboře a odevzdal je v únoru 1995.  Druhé vydání vyšlo v Olympii půl roku po prvním, v květnu 1995.

vydala Olympia, Praha
obálka a ilustrace Miroslav Schönberg
176 stran
rozměry 20,6 × 13,5 cm
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 19
kniha doplněna o další 4 kapitoly
vyšlo v květnu 1995 v nákladu 25. 000 ks

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky