1995 - 3. vydání - Olympia

1995 - 3. vydání - Olympia
Třetí knižní vydání rovněž vydala Olympia, podruhé v edici Sebrané spisy. Vydání z roku 1995 se od předešlého liší kromě ceny jen přidáním ediční poznámky v závěru, údaji v tiráži a nepatrnými úpravami zadní strany obálky.

vydala Olympia, Praha
obálka a ilustrace Marko Čermák
200 stran
rozměry 20,6 × 13,4 cm
Ediční poznámka Václav Nosek-Windy /2. 2. 1995/
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 9
vyšlo v nákladu 20.000 ks

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky