1995 - 3. vydání - Olympia

1995 - 3. vydání - Olympia
Třetí vydání se vrátilo zcela po právu do Olympie. Vyšlo v listopadu 1995 a stalo se 18. svazkem v již rozvinuté edici Sebrané spisy J.F. Na laminovaném potahu desek je původní ilustrace z přebalu 1. vydání a i v textu byly použity ilustrace Bohumila Konečného. Autorem zcela nové ilustrace na titulním dvoulistě je  však Gustav Krum - přítel a spolupracovník Bohumila Konečného, který už v té době nežil. Text byl podroben nutné redakční jazykové a stylistické úpravě. Na závěr knihy je ediční poznámka Václava Noska - Windyho.

vydala Olympia, Praha
obálka a ilustrace Bohumil Konečný
titulní list Gustav Krum
184 stran
rozměry 20,6 × 13,4 cm
Ediční poznámka Václav Nosek-Windy /8. 8. 1995/
za tiráží reklama na foglarovky
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 18
vyšlo v listopadu 1995 v nákladu 14. 700 ks

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky