1995 - 4. vydání - Olympia

1995 - 4. vydání - Olympia
Čtvrté vydání patří rovněž Olympii a vyšlo o prázdninách roku 1995. Je již druhým vydáním v sebraných spisech J.F. Od předešlého se liší novou obálkou Gustava Kruma, normalizovaným rozměrem a nezbytnými redakčními jazykovými a stylistickými úpravami. V závěru knihy je poprvé ediční poznámka a na zadní straně potahu desek reprodukce přebalu prvního vydání.

vydala Olympia, Praha
obálka Gustav Krum
ilustrace B. Konečný a G. Krum
144 stran
rozměry vazba 20,5 × 13,4 cm
Ediční poznámka Václav Nosek-Windy /14. 4. 1995/
za tiráží reklama na foglarovky a jiné knihy
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 4
vyšlo v nákladu 10.000 ks

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky