1995 - 9. vydání - Olympia

1995 - 9. vydání - Olympia

Deváté knižní vydání z roku 1995 vyšlo poprvé v Olympii, v edici Sebrané spisy, s foglarovským šťastným číslem 13. Text byl důkladně revidován a redakčně upraven. Jako ilustrátor byl vybrán Gustav Krum, jehož zabavené kresby z časopiseckého vydání ve Skautu-Junáku (1968-69) byly ze všech dosavadních nejlepší. Reprodukce kreseb přímo ze Skauta-Junáka autor pro knihu retuší upravil.

vydala Olympia, Praha
obálka Marko Čermák
ilustrace Gustav Krum
104 stran
rozměry 20,7 × 13,1 cm
Ediční poznámka Václav Nosek-Windy (21. 6. 1994) a bibliografie
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 13
vyšlo v nákladu 25. 000 ks 

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky