1996 - 1. vydání - Olympia

1996 - 1. vydání - Olympia
Olympia v roce 1996 vydala již podstatně rozsáhlejší text, navíc řazený dle uvážení Miloše Zapletala. První díl s titulem "Skautský rok" provází čtenáře školním rokem a druhý díl je věnován táborům.

vydala Olympia, Praha
obálka a ilustrace Marko Čermák
vybral a uspořádal Miloš Zapletal
168 stran
rozměry 20,7 × 13,5 cm
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 22
Kronika Hochů od Bobří řeky 1. díl - Skautský rok vyšla 28. 2. 1996 v nákladu 10. 000 ks,
v květnu 1996 dotisk 4. 000 ks 

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky

vydala Olympia, Praha
obálka a ilustrace Marko Čermák
vybral a uspořádal Miloš Zapletal
200 stran
rozměry 20,7 × 13,6 cm
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 23
Kronika Hochů od Bobří řeky 2. díl - Tábory ve Sluneční zátoce a na Zelené říčce vyšla koncem října 1996 v nákladu 13. 000 ks

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky