1996 - 4. vydání - Olympia

1996 - 4. vydání - Olympia
Čtvrté vydání vyšlo v dubnu 1996 v Olympii v edici Sebrané spisy J.F. pod číslem 15. Proti předešlým vydáním jsou v textu významné redakční jazykové a stylistické úpravy, kniha má pevnou vazbu, úplně nové ilustrace Gustava Kruma a na konci ediční poznámku Václava Niska - Windyho. Tak jako u předešlých vydání zůstaly i v tomto závěrečné kapitoly s cennými radami a návody.

vydala Olympia, Praha
obálka a ilustrace Gustav Krum
152 stran
rozměry 20,6 × 13,4 cm
doplněno o Místo doslovu (rady, hry)
Ediční poznámka Václav Nosek-Windy (30. 10. 1995)
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 15
vyšlo v dubnu 1996 v nákladu 12. 000 ks  

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky