1996 - 5. vydání - Olympia

1996 - 5. vydání - Olympia
Páté vydání z roku 1996 se od čtvrtého téměř neliší, pouze zde není zařazena ediční poznámka ani bibliografie. U těchto vydání je jednoduchým srovnávacím znakem zadní strana obálky: u pátého vydání jsou již doplněny oba díly Kroniky Hochů od Bobří řeky a je upravena i cena knihy.

vydala Olympia, Praha
obálka Marko Čermák
ilustrace K. T. Neumann
128 stran
rozměry 20,5 × 13,5 cm
za tiráží reklama na jiné knihy
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 11
vyšlo v nákladu 10.000 ks  

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky