1996 - 9. vydání - Olympia

1996 - 9. vydání - Olympia
Deváté vydání vyšlo koncem září 1996 v Olympii v nákladu 10.000 výtisků. Text románu byl podroben důkladné jazykové revizi a redakčně upraven. Sazba je nová, úspornější, má méně stránek, ale Čermákovy obrázky zůstaly. Poprvé se však objevila ediční poznámka. Tiráž již uvádí správné pořadí vydání, ale rychleji toto vydání určíte podle ceny 89,- Kč na zadní straně potahu desek.

vydala Olympia, Praha
obálka Marko Čermák
ilustrace Marko Čermák
168 stran
rozměry 20,6 × 13,5 cm
Ediční poznámka Václav Nosek-Windy /21. 6. 1996/
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 10
vyšlo koncem září 1996 v nákladu 10.000 ks 

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky