1997 - 2. vydání - Olympia

1997 - 2. vydání - Olympia
Koncem roku 1997 vyšla první a třetí část trilogie. Byly doplněny ediční poznámkou, společnou pro všechny tři romány o Rychlých šípech, a také stručným přehledem všech vydání jednotlivých částí trilogie. Cena opět vzrostla na 109,- Kč a výčet Sebraných spisů na zadní straně potahu končí Kronikami Hochů od Bobří řeky. Vydání je opět chybně uvedeno jako třetí.

vydala Olympia, Praha
obálka Ervín Urban
ilustrace Jan Fischer
208 stran
rozměry 20,6 × 13,5 cm
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 8
vyšlo v roce 1997 v nákladu 5.800 ks 

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky