1997 - 2. vydání - Olympia

1997 - 2. vydání - Olympia
Druhé knižní vydání Bubáčkova deníku bylo - se souhlasem autora - spojeno s historií Svorné sedmy, aby tak obě dílka překročila sto stránek. Ale i tak patří knížka v edici Sebrané spisy J.F. k těm útlejším.

vydala Olympia, Praha
obálka a ilustrace Marko Čermák
120 stran
rozměry 20,7 × 13,4 cm
Ediční poznámka Václav Nosek-Windy
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 14
vyšlo v jedné knize se 3. vydáním Historie
Svorné sedmy v říjnu 1997 v nákladu 11.500 ks  

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky