1997 - 2. vydání - Olympia

1997 - 2. vydání - Olympia
Druhé kompletní vydání Života v poklusu vyšlo už v Olympii v edici Sebrané spisy Jaroslava Foglara pod pořadovým číslem 21. Ve spolupráci s autorem byl text doplněn a upraven a přibyly i nové fotografie - ať už od Jestřába samotného nebo jeho přátel. Kniha obsahuje novou autorovu předmluvu a ediční poznámku od Václava Noska - Windyho.

vydala Olympia, Praha
obálka Jiří Petráček
230 stran
rozměry 20,6 × 13,4 cm
Ediční poznámka Václav Nosek-Windy /31. 10. 1997/
za tiráží reklama na foglarovky v roce 1997
a připravované v roce 1998
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 21
vyšlo na podzim 1997

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky