1997 - 3. vydání - Olympia

1997 - 3. vydání - Olympia
Třetí knižní vydání vyšlo v říjnu 1997 v nakladatelství Olympia v edici Sebrané spisy jako její 14. svazek. Obálka i ilustrace uvnitř jsou od Marko Čermáka. Text byl po dohodě s autorem podroben důkladné jazykové i věcné úpravě.

vydala Olympia, Praha
obálka a ilustrace Marko Čermák
120 stran
rozměry 20,7 × 13,4 cm
Ediční poznámka Václav Nosek-Windy
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 14
vyšlo v jedné knize se 3. vydáním Historie
Svorné sedmy v říjnu 1997 v nákladu 11.500 ks  

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky