1997 - 4. vydání - Olympia

1997 - 4. vydání - Olympia
Čtvrté vydání z roku 2007 ukončilo monopol  Našeho vojska a poprvé se Kronika Ztracené stopy objevila v nakladatelství Olympia. V edici Sebrané spisy dostala číslo 16. Proti třetímu vydání má drobné věcné změny v textu a je zásadně redakčně upravena po jazykové a stylistické stránce. Upravený Foglarův úvod nese datum 15. ledna 1997. Vydání je samozřejmě vázané, text provázení osvědčené Krumovy pérovky, ale barevná Petráčkova ilustrace na potahu desek je úplně nová, tentokrát se zimním motivem. Titulní dvoulist dostal novou kresbu s hlavou indiána a chlapci sedícími v kruhu u ohně.

vydala Olympia, Praha
obálka a frontispis Jiří Petráček
ilustrace Gustav Krum
232 stran
rozměry 20,6 × 13,4 cm
doplněno o Hry a hříčky
Ediční poznámka Václav Nosek-Windy /3. 3. 1997/
za tiráží reklamy na foglarovky roku 1997
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 16
vyšlo v roce 1997 v nákladu 11. 000 ks   

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky