1997 - 5. vydání - Olympia

1997 - 5. vydání - Olympia
Páté vydání vyšlo v roce 1997 opět v Olympii, v téže edici a úpravě. Liší se od předešlého vydání  nezařazením ediční poznámky a přehledu foglarovek a samozřejmě vyšší cenou - za tři roky se vyšplhala z 64 na 99,- Kč.

vydala Olympia, Praha
obálka a ilustrace Marko Čermák
168 stran
rozměry 20,6 × 13,4 cm
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 12
vyšlo v nákladu 8. 000 ks 

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky