1997 - 5. vydání - Olympia

1997 - 5. vydání - Olympia
Páté vydání z roku 1997 se od předešlého liší jen nepatrně. Potah desek s ilustrací Gustava Kruma i text jsou beze změn. Pouze ediční poznámka v tomto vydání není uvedena a nabídka dalších knih Olympie je samozřejmě jiná. Na první pohled poznáte 5. vydání podle ceny na zadní straně potahu desek (97,- Kč) a doplněného přehledu titulů Sebraných spisů J.F. o dva díly Kroniky Hochů od Bobří řeky.

vydala Olympia, Praha
obálka Gustav Krum
ilustrace B. Konečný a G. Krum
144 stran
rozměry vazba 20,6 × 13,4 cm
za tiráží reklama na jiné knihy
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 4
vyšlo v nákladu 7.250 ks

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky