1997 - 7. vydání - Olympia

1997 - 7. vydání - Olympia
Koncem roku byla Záhada hlavolamu v Olympii opět vydána. Tiráž sice uvádí, že jde o 4, vydání v Olympii, celkově je to však 7. vydání. Záhada je textově i graficky identická s předchozím vydáním, ale je poprvé doplněna ediční poznámkou, společnou pro všechny tři romány o Rychlých šípech, a také stručným přehledem všech vydání částí trilogie. Cena opět vzrostla na 109 Kč a výčet Sebraných spisů na zadní straně potahu končí Kronikami Hochů od Bobří řeky.

vydala Olympia, Praha
obálka Ervín Urban
ilustrace Jan Fischer
192 stran
rozměry 20,6 × 13,4 cm
Ediční poznámka Václav Nosek-Windy (28. 9. 1997)
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 6
vyšlo koncem roku 1997 v nákladu 8. 800 ks  

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky