1998 - 2. vydání - Olympia

1998 - 2. vydání - Olympia
V roce 1998 vydala Olympia druhé souborné knižní vydání opět pod názvem Jestřábe, vypravuj... Druhé vydání zpracoval a podle připomínek a přání upravil tehdejší šéfredaktor Olympie Vladimír Dobrovodský, který edici Sebrané spisy J.F. od počátku řídil. Úplně novými ilustracemi knihu ozdobil Marko Čermák.

vydala Olympia, Praha
obálka a ilustrace Marko Čermák
176 stran
rozměry 20,6 × 13,6 cm
Ediční poznámka Václav Nosek-Windy /15. 1. 1998/
za tiráží reklama na foglarovky v roce 1997 a 1998
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 20
vyšlo v roce 1998 v nákladu 11. 500 ks   

Zadní strana desek: Desky:
Desky
Desky