1998 - 4. vydání - Olympia

1998 - 4. vydání - Olympia
Čtrvé vydání z února 1998 je téměř totožné s předcházejícím. Neobsahuje však ediční poznámku ani reklamy na konci knihy. Výčet sebraných spisů J.F. na zadní straně obálky je doplněn o Kroniky Hochů od Bobří řeky a je uvedena i vyšší cena.

vydala Olympia, Praha
obálka Gustav Krum
ilustrace B. Konečný a G. Krum
184 stran
rozměry vazba 20,6 × 13,5 cm
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 5
vyšlo v únoru 1998 v nákladu 6. 000 ks

Zadní desky: Desky:
Desky
Desky