1999 - Svorní gambusíni a jiné příběhy

1999 - Svorní gambusíni a jiné příběhy
Opět barevně, dokonce s Pimem a Redem dohromady se objevil tento seriál až v roce 1999 v knižním vydání souboru kreslených seriálů Svorní gambusíni.Úvodní Junkova ilustrace z obálky 27. čísla Vpředu uvádí v knize nejen samotný seriál, ale stala se i obálkovou ilustrací celé knihy.

vydala Olympia, Praha
obálka s použitím ilustrace V. Junka O. Pošmurný
nakreslil Václav Junek
326 stran
rozměry 30,2 × 21,3 cm
11 pokračování
předmluva a Ediční poznámka Václav Nosek-Windy
vyšlo 2. 11. 1999

Obálka: Komix: Titulka:
Obálka
zadni strana
titulka