1999 - Svorní gambusíni a jiné příběhy

1999 - Svorní gambusíni a jiné příběhy
V knize Svorní gambusíni a jiné příběhy, kterou uspořádal Vladimír Dobrovodský a vydalo nakladatelství Olympia v závěru roku 1999, vyšel seriál K pramenům neznámé řeky v úpravě Miroslava Schönberga. Oproti prvnímu vydání ve Skautu-Junáku došlo jen k nepatrným změnám.

vydala Olympia, Praha
obálka s použitím ilustrace V. Junka O. Pošmurný
nakreslil Miroslav Schönberg
326 stran
rozměry 30,2 × 21,3 cm
7 pokračování
předmluva a Ediční poznámka Václav Nosek-Windy
vyšlo 2. 11. 1999  

Desky: Titulka: Příběh:
Obálka
Titulka komiks