2000 - 3. vydání - Olympia

2000 - 3. vydání - Olympia
Po pěti letech došlo k dalšímu vydání - tentokráte třetímu. Byla zde aktualizována Windyho ediční poznámka, kniha podražila na 115,- Kč (pod čárovým kódem na zadní straně potahu) a v soupisu vydaných knih přibyly Kroniky, Z Bobří hráze a Hry Jaroslava Foglara.

vydala Olympia, Praha
obálka a ilustrace Miroslav Schönberg
184 stran
rozměry 20,5 × 13,5 cm
Ediční poznámka Václav Nosek-Windy /6. 7. 2000/
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 19 

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky