2001 - 4. vydání - dotisk - Olympia

2001 - 4. vydání - dotisk - Olympia
Dotisk čtvrtého vydání se opět liší jen drobně. Ediční poznámka byla opět doplněna, za tiráží je reklama na foglarovky z roku 2001, cena pod čárovým kódem opět stoupla a v seznamu sebraných spisů přibyly nově vydané Z Bobří hráze a Hry Jaroslava Foglara.

vydala Olympia, Praha
obálka a ilustrace Bohumil Konečný
titulní list Gustav Krum
184 stran
rozměry 20,6 × 13,3 cm
Ediční poznámka Václav Nosek-Windy /28. 9. 2000/
za tiráží reklama na foglarovky roku 2001
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 18 

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky