2005 - 6. vydání - Olympia

2005 - 6. vydání - Olympia
Nejsnáze je možné toto vydání poznat podle toho, že na zadních deskách obsahuje kompletní výčet Sebraných spisů JF a u čárového kódu není uvedena žádná cena.

vydala Olympia, Praha
obálka Ervín Urban
ilustrace Jan Fischer
192 stran
rozměry 20,5 × 13,2 cm
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 7 

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky