2005 - 7. vydání - Olympia

2005 - 7. vydání - Olympia

Deset let po šestém vydání přišlo v roce 2005 sedmé. Má nově upravenou ediční poznámku a na zadní straně desek přibyly v soupisu Sebraných spisů vydané knihy od roku 1995, tj. obě Kroniky, Z Bobří hráze a Hry Jaroslava Foglara.

vydala Olympia, Praha
obálka a ilustrace Marko Čermák
112 stran
rozměry 20,6 × 13,3 cm
Ediční poznámka Václav Nosek-Windy (1. 3. 2005)
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 2

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky