2006 - 7. vydání - Olympia

2006 - 7. vydání - Olympia
V roce 2006 vyšlo 7. vydání, tradičně již u Olympie. Neobsahuje ediční poznámku a nejsnazším rozlišovacím znakem je absence ceny u čárového kódu na zadní straně desek.

vydala Olympia, Praha
obálka a ilustrace Marko Čermák
168 stran
rozměry 20,5 × 13,3 cm
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 12

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky