2007 - 2. vydání - Olympia

2007 - 2. vydání - Olympia
Druhé vydání vyšlo v roce 2007. Ediční poznámka opět nedoznala změn a jednoduchá odlišnost je opět na zadní straně potahu desek. Jsou zde nově vydané knihy v Sebraných spisech a pod čárovým kódem zmizela cena.

vydala Olympia, Praha
obálka a titulní list Marko Čermák
obrázky v textu převzaty z časopisů M. Hlasatel, Vpřed, Junák
vybral a uspořádal Miloš Zapletal
264 stran
rozměry 20,6 × 13,4 cm
Ediční poznámka Václav Nosek-Windy /13. 6. 1999/
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 24  

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky