2007 - 6. vydání - Olympia

2007 - 6. vydání - Olympia
Po dvou dostiscích 5. vydání došlo i na šesté vydání - v roce 2007. Toto vydání již neobsahuje ediční poznámku, v soupisu sebraných spisů přibyly Tábor Zelené příšery a Tábor ve Sluneční zátoce a u čárového kódu již není uvedena cena knihy.

vydala Olympia, Praha
obálka a ilustrace Gustav Krum
152 stran
rozměry 20,6 × 13,4 cm
doplněno o Místo doslovu (rady, hry)
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 15

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky