1938 - 41 - Mladý hlasatel

1938 - 41 - Mladý hlasatel
Místem narození Rychlých šípů byla poslední stránka 7. čísla IV. ročníku časopisu Mladý hlasatel 17. prosince 1938. Postupně v letech 1938 až 1941 vyšlo v Mladém hlasateli 113 příběhů Rychlých šípů. Kreslířem většiny z nich byl Jan Fischer.

vydal Melantrich, Praha
ročník IV. /1938-39/ č. 7-36
ročník V. /1939-40/ č. 1-45
ročník VI. /1940-41/ č. 1-38
celkem 113 pokračování
vycházelo od č. 7 /17. 12. 1938/
(O1, KS1) ve IV. ročníku do č. 38
/17. 5. 1941/ (O2, KS2) VI. ročníku    

Obálka (O1): Zadní strana (KS1):
Obálka
Zadni strana

Obálka (O2): Zadní strana (KS2):
Obálka
Zadni strana