1934 - 1. vydání - Melantrich

1934 - 1. vydání - Melantrich

Knihu Přístav volá napsal J. Foglar za tři měsíce pro soutěž Melantrichu o nejlepší knihu pro mládež. Tříčlenná porota vybí­rala ze 68 prací a nakonec se 15. 9. 1934 rozhodla rozdělit hlavní cenu 10.000,- Kč mezi tři autory: J. Foglar - Modrý život, J. Heyduk - Hoch a džbán a J. V. Pleva - Hoši s dynamitem. Název Modrý život na Přístav volá nechalo změnit nakladatelství.

Dovolím si hypotézu, byť ji úplně nejde potvrdit (deníky JF se z této doby nezachovaly): Z dochované smlouvy mezi Melantrichem a JF je patrný náklad 1. vydání 2.750 výtisků. To není úplně málo. U následného dotisku tuto informaci neznáme. Přesto je toto první vydání (v okrové barvě) vidět rozhodně méně než jeho dotisk (ve žluté). Na druhou stranu nemáme informace o množství brožovaných výtisků a jen z toho, že jich je mezi sběrateli několik lze usuzovat, že jich zase až tak málo nebylo (většinou se brože nedochovaly).

Nabízí se proto úvaha, zda 1. vydání nebylo z velké části v broži a jen menší část pak ve vazbě (okrové). Poté, co se JF dostával více a více do povědomí čtenářů (u Kobese vydaný Boj 36 a HOBŘ 37) si dovolil Melantrich dotisk celý ve vazbě (tentokráte žluté). To by vysvětlovalo menší výskyt okrové varianty než žluté. Do karet této úvahy hraje i nedávno objevená brož s věnováním JF ze 14.11.1934 (7 dnů po oficiálním vydání), která je JF označena číslem 16. Nevíme kolik jich JF dostal jako autorských výtisků, zjevně byly ale v broži.

Výše uvedené teorii neodporuje ani možnost, že by Melantrich skutečně vytiskl pouze 2.750 výtisků, ale svázal a na trh jich dal v roce 1934 menší množství (řekněme 1.500). Zbytek nákladu měl v knižních blocích a s vazbou (a uvedením zbytku na trh) počkal až do roku 1937 (kdy už měl původní náklad rozebraný). Ušetřil by tak na vazbě, pokud by se kniha neprodávala. S ohledem na to, že se knižní bloky 1. vydání a jeho následného dotisku nijak neliší mi přijde toto vysvětlení jako reálné. Navíc by tím nebyla porušena smlouva s autorem.


  • vydal Melantrich, Praha
  • přebal, vazba a ilustrace O. Fuchs
  • 148 stran
  • rozměry vazba 19,5 × 12,5 cm
  • rozměry brož 20,5 × 13,5 cm
  • v prodeji od 7. 11. 1934 (V1) v nákladu 2.750 ks

Ochranný karton: Desky (V1): Titul:
Ochranný karton Desky Titulní list

Brož (desky): Přebal:
Brož Přebal


Základní rozlišující znaky pro první vydání:


  • malý rozměr knihy 19,5 × 12,5 cm
  • okrový chlapec stojí na modrém pozadí s černě tištěnými domy
  • tmavě oranžová předsádka

Varianta desek:


  • okrově modré desky (V1)

Přebal:

Přebal vytvořil O. Fuchs, je modro-černobílé barvy, velice vzácný.