1925 - Za tichých nocí (Skautům našeho oddílu)

1925 - Za tichých nocí (Skautům našeho oddílu)

vydal Svaz Junáků-Skautů republiky československé, Praha
16 stran
rozměry 30,9 × 23,4 cm
vyšlo v č. 8 /15. 4. 1925/
v XI. ročníku časopisu Skaut Junák