1933 - 34 - časopisecké vydání

1933 - 34 - časopisecké vydání
Vůbec první foglarovkou, kterou mohli čtenáři hromadně číst byl Boj o první místo. Zasloužil se o to časopis Skaut-Junák ve svém 20. ročníku a v roce 1933.

vydal Skaut-Junák, Praha
bez ilustrací
9 pokračování
rozměry 31 × 23,5 cm
vyšlo na pokračování v časopise Skaut-Junák
ročník 20 od č. 1 (O1, T1) do č. 9 (O2, T2)

První číslo (O1): Text (T1):
1. číslo Ukázka

Poslední číslo (O2): Text (V2):
1. číslo Ukázka