1934 - časopisecké vydání

1934 - časopisecké vydání
V roce 1933 poslal Jaroslav Foglar rukopis Hochů od Bobří řeky (dopsaný již v roce 1930) do soutěže o nejlepší knihu pro mládež vyhlášenou nakladatelstvím Melantrich. Nezískal sice žádnou cenu, ale dostal nabídku k otištění Hochů na pokračování v nedělní příloze Českého slova Slovíčku. Každé pokračování mělo své záhlaví a provázely je autorovy vlastní kresby. Román nebyl vydán celý, končil kapitolou Loučení se Sluneční zátokou.

  • vydal Melantrich, Praha
  • ilustrace J. Foglar
  • 32 pokračování
  • rozměry 27,6 × 19,4 cm
  • vycházelo na pokračování v nedělní příloze Českého Slova-Slovíčka od č. 9 (4. 3. 1934) do č. 41 (14. 10. 1934)

Originální desky: Číslo s 1. pokračováním: První pokračování:
Originál desky Číslo s 1. pokračováním První pokračování

Poslední pokračování:
Poslední pokračování