1935 - Skautská stezka - časopisecké

1935 - Skautská stezka - časopisecké
Hned v 1. ročníku Malého hlasatele, přesně ve 2. čísle ze 14. září 1935, našli čtenáři rubriku "Skautská stezka - vede Jaroslav Foglar" i s pěknou hlavičkou. Přes jasné kvality však rubrika netrvala dlouho, jen několik čísel, a pak zmizela, zřejmě tehdejší redaktoří Malého hlasatele nedokázali ocenit její kvality. Teprve na konci ročníku se znova začaly objevovat další Jestřábovy rady a návody, byly však v čísle roztroušeny a neměly záhlaví.

vydal Melantrich, Praha
20 stran
rozměry 27,3 × 19,6 cm
vycházelo v časopise Malý hlasatel
v č. 2 /14. 9. 1935/ (O1, T1), 3 /21. 9. 1935/,
6 /12. 10. 1935/ a 8 /26. 10. 1935/ (O2, T2) 

Obálka (O1): Text (T1):
Obálka
Text

Obálka (O2): Text (T2):
Obálka
Text