1943 - Venda z města

1943 - Venda z města

vydalo Kuratorium, Praha
ilustrace Bohumír Čermák
12 stran
rozměry 31,5 × 23,5 cm
vyšlo v č. 4 /18. 8. 1943/
v I. ročníku časopisu Správný kluk