1968 - 69 - časopisecké vydání

1968 - 69 - časopisecké vydání

Na jaře roku 1968 byl skauting nakrátko obnoven a v září opět začal vycházet časopis Skaut-Junák. A opět byl jako román na pokračování vybrán román Boj o první místo. Vyšel ve 12 pokračováních a obrázky je doplnil Gustav Krum (originály mu byly později Státní bezpečností zabaveny).

vydala Mladá fronta, Praha
ilustrace Gustav Krum
12 pokračování
rozměry 35,2 × 27,6 cm 31. ročník
rozměry 29,4 × 21 cm 32. ročník
vycházelo na pokračování v časopise Skaut-Junák od č. 1-2 (září 1968) (O1, T1) 31. ročníku do č. 5 (červen 1969) (O2, T2) 32. ročníku


 

Obálka (O1): 1 strana (T1):
obálka
strana


 

Obálka (O2): 1 strana (T2):
obálka
strana