1984 - 86 - časopisecké vydání

1984 - 86 - časopisecké vydání
Kronika Ztracené stopy je sestavená z řady drobných návodů, a tak její části byly někdy používány v návodných článcích časopisů. V letech 1984 až 1986 se objevovala řada ukázet ve Slovíčku - v sobotní příloze Svobodného slova.

vydal Melantrich, Praha
pokračování
rozměry 47 × 31,7 cm
v roce 1984-86 vyšlo několik částí knihy
ve Slovíčku v sobotní příloze Svobodného slova
 
Text:
Text