1988 - 89 - Cihláček

1988 - 89 - Cihláček
Časopis Cihláček, který vydávalo Střední odborné učiliště Průmstav v Pardubicích vydával od května 1988 do června 1989 Modrou rokli na pokračování.

vydal SSM SOU Průmstav, Pardubice
nakreslil Kája Saudek
rozměry 30 × 21 cm
24 pokračování
vycházelo na pokračování
od května 1988 (4/88) do června 1989 (6/89)
v nákladu 300 ks   

Obálka (O1): Příběh (KS1): Příběh (KS2):
Obálka
pribeh
Pribeh