1990- 1. vydání - TJ Sokol Silůvky

1990- 1. vydání - TJ Sokol Silůvky
První část Života v poklusu (druhá ještě v té době nebyla dopsána) vyšla v TJ Sokol Silůvky u Brna. Publikace byla doplněna obrazovým materiálem (narozdíl od časopiseckých vydání) a obálku nakreslil Kája Saudek.

vydal TJ Sokol Silůvky
obálka Kája Saudek
1. díl - 128 stran
2. díl - 164 stran
1. díl - rozměry 21 × 14,7 cm (B1)
2. díl - rozměry 20,8 × 14,8 cm (B2)
vyšlo pouze jako brož; 1. díl v lednu 1990
a 2. díl na podzim 1990 v nákladu 5. 000 ks

1. díl: 2. díl:
Brož
Brož