1990 - 94 - Květy

1990 - 94 - Květy
Týdeník Květy tiskl seriál RŠ na stránce pro děti "Kvítko". Od čísla v lednu 1990 si až do 52. čísla v prosinci 1994 mohly děti pravidelně v pátek nebo sobotu číst a prohlížet Rychlé šípy. Mnohé si seriál z časopisu vystříhávaly a lepily do sešitu. Ročně vyšlo 52 čísel - tedy celkem 260 příběhů.

týdeník pro celou rodinu
vydaly Květy, Praha
nakreslil J. Fischer, M. Čermák, V. Junek
64 stran
rozměry 31,6 × 26,7 cm
261 pokračování
vycházelo od č. 1/90 /4. 1. 1990/ (O, KS1, KS2)
do č. 52/94 /30. 12. 1994/  

Obálka (O): Strana (KS1): Strana (KS2):
Obálka
zadní strana
Strana