1995 - 4. vydání - Olympia

1995 - 4. vydání - Olympia
Čtvrté vydání vyšlo v Olympii v roce 1995. Od předešlého se liší již pevnou vazbou a novými ilustracemi Marko Čermáka na obálce a titulním dvoulistu, ilustrace uvnitř však zůstaly stejné jako ve 3. vydání. V textu byly provedeny nezbytné jazykové a stylistické úpravy. V závěru knihy se poprvé objevila ediční poznámka.

vydala Olympia, Praha
obálka a ilustrace Marko Čermák
208 stran
rozměry 20,6 × 13,5 cm
Ediční poznámka Václav Nosek-Windy (12. 2. 1995)
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 3
vyšlo v nákladu 15. 000 ks

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky