1996 - 2. vydání - Olympia

1996 - 2. vydání - Olympia
Za druhé vydání vděčíme Olympii, která v roce 1996 zařadila do edice Sebrané spisy s pořadovým číslem 17. Tentokrát je už text úplný, s pečlivými redakčními úpravami, převážně jazykovými. Vázanou knihu nově ilustroval Marko Čermák jednak celostránkovými kresbami, tak jako u většiny ostatních knížek této edice, a jednak desítkami doprovodných kreseb přímo v textu.

vydala Olympia, Praha
obálka a ilustrace Marko Čermák
184 stran
rozměry 20,7 × 13,5 cm
Ediční poznámka Václav Nosek-Windy /17. 4. 1996/
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 17
vyšlo v roce 1996 v nákladu 12. 000 ks

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky