1998 - 3. vydání - Olympia

1998 - 3. vydání - Olympia
Třetí vydání z roku 1998 je úplným přetiskem předešlého. Dokonce i v ediční poznámce přibylo jen jediné slovo. Jiné jsou pouze některé údaje v tiráži a na obálce. Nejviditelnější změnou je tak zvýšená cena pod čárovým kódem (109,- Kč).

vydala Olympia, Praha
obálka a ilustrace Marko Čermák
184 stran
rozměry 20,5 × 13,3 cm
Ediční poznámka Václav Nosek-Windy /17. 4. 1996/
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 17
vyšlo v červenci 1998 v nákladu 5. 500 ks


Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky