1998 - 4. vydání - Olympia

1998 - 4. vydání - Olympia
Čtvrté vydání ze září 1998 se od třetího liší jen v detailech. Byla nepatrně doplněna ediční poznámka, za tiráží je nová reklama na další foglarovky v Olympii a na zadní straně potahu je uvedena pod čárovým kódem vyšší cena.

vydala Olympia, Praha
obálka a ilustrace Bohumil Konečný
titulní list Gustav Krum
184 stran
rozměry 20,6 × 13,3 cm
Ediční poznámka Václav Nosek-Windy /27. 6. 1998/
za tiráží reklama na foglarovky
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 18
vyšlo v září 1998 v nákladu 6. 500 ks

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky