1999 - 5. vydání - Olympia

1999 - 5. vydání - Olympia
Kromě opět zvýšené ceny (dostala se nad 100,- Kč) je možné toto vydání poznat podle seznamu Sebraných spisů na zadné straně desek - jsou zde uvedeny nově vydané Kroniky Hochů od Bobří řeky a Z Bobří hráze.

vydala Olympia, Praha
obálka Ervín Urban
ilustrace Jan Fischer
192 stran
rozměry 20,6 × 13,5 cm
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 7
vyšlo v srpnu 1999 v nákladu 5.500 ks 

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky