2005 - 3. vydání - Olympia

2005 - 3. vydání - Olympia
V roce 2005 vydala Olympia již třetí vydání tohoto souboru. Tentokráte neobsahuje Windyho ediční poznámku a na zadní straně přebalu u čárového kódu úplně zmizela cena.

vydala Olympia, Praha
obálka a ilustrace Marko Čermák
vybral a uspořádal Miloš Zapletal
168 stran
rozměry 20,6 × 13,4 cm
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 22
Kronika Hochů od Bobří řeky 1. díl - Skautský rok

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky

vydala Olympia, Praha
obálka a ilustrace Marko Čermák
vybral a uspořádal Miloš Zapletal
200 stran
rozměry 20,6 × 13,5 cm
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 23
Kronika Hochů od Bobří řeky 2. díl
- Tábory ve Sluneční zátoce a na Zelené říčce

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky