Devadesátka pokračuje

1945 - 47 - časopisecké vydání

1945 - 47 - časopisecké vydání
Po válce začal Jaroslav Foglar jako šéfredaktor připravovat 28. ročník časopisu Junák. Pro něj začal psát pokračování románu Pod junáckou vlajkou pod názvem Devadesátka pokračuje (impulsem k tomuto...

—————

1969 - 1. vydání - Olympia

1969 - 1. vydání - Olympia
První knižní vydání Devadesátky vyšlo v Olympii v září roku 1969, tak aby navázalo na předprázdninové vydání Pod junáckou vlajkou. Tak jako první část příběhu ilustrovali knihu společně Bohumil Konečný - Bimba a Gustav Krum. V uvažovaném souboru Foglarovek v Olympii byla třetí v pořadí. Díky...

—————

1991 - 2. vydání - Olympia

1991 - 2. vydání - Olympia
Druhé vydání Devadesátky vyšlo opět u Olympie, ale až ve třetí vlně vydávání foglarovek v roce 1991. Přestože obálku ilustroval Ervín Urban, uvnitř jsou použity ilustrace Bohumila Konečného a Gustava Kruma...

—————

1995 - 3. vydání - Olympia

1995 - 3. vydání - Olympia
Třetí vydání z roku 1995 je opět z Olympie a již podruhé v Sebraných spisech. Tentokráte byly v textu provedeny jazykové a stylistické úpravy. Ilustrace osvědčené dvojice Konečný - Krum zůstaly, ale obálka...

—————

1998 - 4. vydání - Olympia

1998 - 4. vydání - Olympia
Čtrvé vydání z února 1998 je téměř totožné s předcházejícím. Neobsahuje však ediční poznámku ani reklamy na konci knihy. Výčet sebraných spisů J.F. na zadní straně obálky je doplněn...

—————

2000 - 4. vydání - dotisk - Olympia

2000 - 4. vydání - dotisk - Olympia
Dotisk čtvrtého vydání vydala Olympia v roce 2000. Cena se od roku 1998 nezměnila, ale v Sebraných spisech mezitím přibyla kniha Z Bobří hráze a v knize se mezitím objevila ediční poznámka Václava Noska...

—————

2005 - 5. vydání - Olympia

2005 - 5. vydání - Olympia
Páté vydání vyšlo v Olympii v roce 2005. Zůstala ediční poznámka z dotisku 4. vydání, od čárového kódu zmizela cena a v soupisu Sebraných spisů přibyly Hry Jaroslava Foglara. vydala Olympia,...

—————