Život v poklusu

1949-92 - Kniha o Dvojce

1949-92 - Kniha o Dvojce
Kniha o Dvojce byla rozepsaná již v roce 1949, ale nikdy nebyla dokončena. Existuje 74 stran obsahujících vzpomínky na Jestřábovo dětství, jeho počátky ve skautingu až po první roky vedení Dvojky. Rukopis bohužel končí už v roce...

—————

1988-89, 1990-93 - časopisecké vydání

1988-89, 1990-93 - časopisecké vydání
Směr - podnikový týdeník zaměstnanců Králopolské strojírny v Brně, otiskoval životopis na pokračování. Naprostá většina kapitol byla pro čtenáře nová, přestože některé byly známé jako...

—————

1988-89- Výňatky

1988-89- Výňatky
V září 1987 začal Jestřáb sestavovat "Výňatky ze starých kronik, Čigolik, Vánočních dopisů a jiných oddílových písemností, dopisy a články, povídky, kritiky, úvahy a názory,...

—————

1990 - časopisecké vydání

1990 - časopisecké vydání
V Signálu vyšlo celkem 36 pokračování se 100 kapitolami Života v poklusu. Ani zde se neobjevil žádný obrazový materiál (vyjma jedné fotografie v posledním čísle). Některé kapitoly zde byly sloučeny pod jeden...

—————

1990- 1. vydání - TJ Sokol Silůvky

1990- 1. vydání - TJ Sokol Silůvky
První část Života v poklusu (druhá ještě v té době nebyla dopsána) vyšla v TJ Sokol Silůvky u Brna. Publikace byla doplněna obrazovým materiálem (narozdíl od časopiseckých vydání) a obálku...

—————

1990- sešitové vydání

1990- sešitové vydání
Pro vydavatelství Magnet-Press, které vydávalo časopis Signál, připravil Jiří Stegbauer na listopad 1990 upravenou a asi o čtvrtinu zkrácenou verzi Života v poklusu. Vyšla pod názvem Po stopách rychlých šípů v...

—————

1994-96 - časopisecké vydání

1994-96 - časopisecké vydání
V letech 1994 až 1996 vyšlo také 81 pokračování Života v poklusu v novinách Svobodné slovo vydávaných Melantrichem. Využit k tomu byl Sloupek publicistů. vydal Melantrich, Praha 81 pokračování rozměry 47,3 × 31,6...

—————

1997 - 2. vydání - Olympia

1997 - 2. vydání - Olympia
Druhé kompletní vydání Života v poklusu vyšlo už v Olympii v edici Sebrané spisy Jaroslava Foglara pod pořadovým číslem 21. Ve spolupráci s autorem byl text doplněn a upraven a přibyly i nové fotografie - ať už od...

—————

2005 - 3. vydání - Olympia

2005 - 3. vydání - Olympia
Po osmi letech od 2. vydání vydala Olympia třetí. Jeho identifikace je velice jednoduchá, na přední straně potahu desek je přes roh umístěn červený proužek s textem "NOVÉ DOPLNĚNÉ VYDÁNÍ". Obsahuje nově přidané...

—————