1999 - 5. vydání - Olympia

1999 - 5. vydání - Olympia
Páté vydání vyšlo v dubnu 1999. Od čtvrtého se liší jen nepatrně. Na zadní straně obálky je uvedena nová cena 119,- Kč (předchozí byla 79,- Kč) a seznam foglarovek je doplněn o Kroniky Hochů od Bobří řeky. Rovněž ediční poznámka byla aktualizována.

vydala Olympia, Praha
obálka a ilustrace Marko Čermák
208 stran
rozměry 20,6 × 13,3 cm
Ediční poznámka Václav Nosek-Windy (6. 3. 1999)
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 3
vyšlo v nákladu 5. 500 ks

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky